تاریخ همیشه صحنه ی رویارویی دو نیروی خوبی و بدی بوده است و متاسفانه در اکثر اوقات نیروی بدی بر نیروی خوب غلبه کرده است.هر وقت در یک نقطه از جهان قیامی بر علیه بدی شده است تمام نیروهای بدی برای سرکوب آن وارد عمل شده اند قیام های اسپارتاکوس سورنا از دوران باستان و قیام امام حسین در سال 60هجری و قیام چگوارا در عصر حاظر و هزاران قیام پیدا و پنهان دیگر

اما موارد بسیاری وجود دارد که قیام امام حسین را از سایر این قیام ها متمایز می سازد که در طول داستان به آن می پردازیم.

بخش اول تولد حضرت امام حسین (ع) و ماجرای شفا یافتن فرشته ای بنام فطروس در روز تولد امام حسین (ع) سخنان حجت الاسلام دانشمند در این مورد

معاویه مرده است فرزند معاویه که بر خلاف پدر که حتی به حفظ ظاهر بسنده نکرده و در خفا و آشکارا به انجام گناه و ظلم به مردم می پردازد حتی در تازیخ نقل قول شده که یزید در استخر شراب با محارم خود شنا می کرده و سپس با آنها زنا می کرد.

امام حسین در حال انجام اعمال حج بودند که شیاطینی از جانب یزید برای گرفتن بیعت و یا به قتل رساندن ایشان در خانه ی خدا به طرف ایشان اعزام می شوند.

امام حسین برای حفظ حرمت خانه ی خدا از آنجا خارح می شوند و قبل از خود پسر عموی خود که جوانمردی به نام مسلم ابن عقیل بود را برای پی ریزی پایه های قیام علیه یزید راهی کوفه می کنند.

دانلود سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی مسلم ابن عقیل و قتل مسلم و فرزندانش به دست عمرسعد

پس از قتل مسلم امام حسین راهی کوفه شدند اما ....

دانلود سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی حوادث راه تا کربلا و روز نهم محرم و جوانمردی های امام حسین (ع) و ماجرای متحول شدن حر ابن یزید ریاحی

دانلود سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی حوادث روز عاشورا و شهادت قاسم ابن حسن ابن علی قتل علی اصغر شهادت علی اکبر شهادت حر و حضرت امام حسین (ع)

اما جالب ماجرا اینجاست که لشگر شیاطین به کشتن امام حسین بسنده نکرده و پس از آن بر طبق عادت وحشیانه اعراب جاهلیت به توهین به اجساد شهدا و اذیت و آزار زنان و فرزندان آنان پرداختند.

سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی حوادث پس از عاشورا توهین به اجساد شهدا و ماجرای اسیران کربلا و شهادت دختر شش ساله ی امام حسین

پس از شهادت امام حسین اتفاقات عجیبی در سراسر جهان برای اثبات حقانیت امام حسین (ع) به وقوع پیوست که به خلاصه یکی از مستدل ترین آنها را اینجا ذکر می کنیم:

بعد از حادثه ی عاشورا امام حسین حذف فیزیکی شد اما شیاطین هیچ وقت نتوانستند آرمان های امام حسین را از بین ببرند و روز به روز به جمع هواداران امام حسین افزوده می شود.

سخنان دکتر فریدون صحافی در باره ی ارزش بسیار بالای امام حسین

سخنان عبدالعلی بازرگان در باره ی نهضت حسینی

سخنان عبدالعلی بازرگان پیرامون تحریفات نهضت حسینی

واقعه ی عاشورا مانند یک کلاس درس بود که بزرگترین درس آن برای جهانیان ارزش آزادگی بود و بسیار درسهای دیگر که دکتر علی شریعتی در یکی از مطالب خود به خوبی به این موضوع اشاره کرده بودند:

آنان که ماندند کار زینبی بکنند و گر نه یزدی اند.

شهادت امام حسین مطلب بسیار زیبایی از دکتر علی شریعتی

دانلود سخنرانی حسین میراث آدم از دکتر علی شریعتی

مغالطات پیرامون عزاداری امام حسین

مغلطه ی اول گروهی از روشنفکران "امام حسین به آرزوی خود رسیده پس نیازی به عزاداری برای امام حسین نیست!"در پاسخ به این مساله باید گفت که عزاداری برای امام حسین یاد و نام او و حرکت بزرگ او را برای نسل های بعدی زنده نگه می دارد علاوه بر آن بسیاری از افراد ببعد از عزاداری برای امام حسین برایشان اتفاقات بسیار عجیبی افتاده از جمله شخص خود من که این تجربه را داشته ام.

لینک سخنان حجت الاسلام دانشمند در باره ی رسول ترک از سایت youtube

اما در برابر این مساله باید در مقابل مداحان تندرو و تندروی در مجالس عذاداری اجتناب کرد تا بهانه به دست دشمنان اسلام داده نشود.

بخش اول سخنان حجت الاسلام دانشمند در باره ی برخی از تند روی ها در مجالس عزاداری

بخش دوم سخنان حجت الاسلام دانشمند در باره ی برخی از تند روی ها در مجالس عزاداری

دانلود چهل حدیث از امام حسین (ع)

کتاب قیام امام حسین (ع)